TIN TỨC

Thông tin Liên Hệ với SOLARVILLE

Công nghệ pin quang điện

Tấm pin quang điện (PV) là thiết bị bán dẫn bằng vật liệu silic chuyển đổi quang năng (ánh sáng mặt trời) thành điện năng nhờ hiệu ứng quang điện.

Hiện tượng quang điện được hiểu là: Khi bề mặt của một tấm bán dãn kim loại được chiếu bởi các photon, các electron lớp ngoài ảnh hưởng bởi bức xạ điện từ (gọi là từ trường) có tần số lớn hơn tần số ngưỡng của tấm kim loại, dẫn đến các electron này sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon và sinh ra dòng điện (gọi là dòng quang điện). Một số các nguyên tử silic giữ các electron bao quanh nhau, một số khác lại giữ các electron khác yếu hơn khiến năng lượng có thể kích thích được chúng. Do vậy, khi có ánh sáng chiếu lên bề mặt, các electron này được giải phóng trở thành electron tự do và chúng có thể chảy xung quanh một mạch thành gọi là dòng điện.

Tế bào quang điện, module và chuỗi pin:

Tế bào quang điện là diode bán dẫn kích thích bởi ánh sáng nhờ hiệu ứng quang điện, nó sản xuất ra các electron và điện tích dương trong lòng khối bán dẫn. Dây dẫn được nối để chuyển dòng điện từ diode đến phụ tải tiêu thụ như bóng đèn. Để tăng điện áp, các tế bào được nối nối tiếp với nhau, để tăng dòng chúng được nối song song. Cụ thể, trên một diện tích nhỏ cỡ vài inch tế bào quang điện sản xuất công suất khoảng 1W điện. Để có được công suất cao hơn, cần nhiều tế bào nối với nhau song song và nối tiếp trên một tấm lớn hơn gọi là module, mỗi module có diện tích cỡ 1m2 hoặc lớn hơn. Đối với các nhà máy điện mặt trời cần nhiều module tạo thành mảng lớn.