TIN TỨC

Thông tin Liên Hệ với SOLARVILLE

Nghiên cứu và Phát triển

R&D, nền tảng công nghệ của SOLARVILLE

SOLARVILLE với đội ngũ chuyên gia, đặc biệt quan tâm chú trọng trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện mặt trời, mang lại hiệu quả công nghệ, tiện lợi khi sử dụng cũng như giảm giá thành cho người tiêu dùng.

Một số sản phẩm tiêu biểu do đội ngũ nghiên cứu và phát triển của SOLARVILLE thực hiện như:

- Bộ đo đạc, giám sát SCADA cho hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới

- Robot lau kính tự động làm sạch các tấm pin mặt trời