TIN TỨC

Thông tin Liên Hệ với SOLARVILLE

Hệ thống điện mặt trời bơm nước tưới

Nguyên lý hoạt động?

Hệ thống này độc lập với lưới điện quốc gia, các tín hiệu đo đạc từ các cảm biến độ ẩm/nhiệt độ ngoài trời và inverter sẽ được hiển thị trên màn hình và trên mạng internet qua website www.solarville.vn bằng hệ thống thu thập dữ liệu và giám sát từ xa.

Lợi ích của giải pháp?

Hệ thống bơm nước tưới thích hợp sử dụng cho các nhà vườn, trang trại, cánh đồng, nơi mà không có lưới điện quốc gia.

Hệ thống mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm sức lao động người sản xuất.