TIN TỨC

Thông tin Liên Hệ với SOLARVILLE

Hệ thống điện mặt trời Hybrid


Hệ thống hybrid hoạt động như thế nào?

Hệ thống ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để chuyển thành nguồn điện xoay chiều cung cấp cho phụ tải, hòa lưới đồng thời nạp đầy cho ắc-quy.

Nếu nguồn năng lượng mặt trời dư sẽ được hòa vào lưới điện để cung cấp cho các phụ tải khác. Nếu nguồn năng lượng mặt trời thiếu, hệ thống sẽ bổ sung điện lưới để cấp cho phụ tải và nạp đầy ắc quy.

Khi mất điện, hệ thống sẽ sử dụng nguồn năng lượng tích trữ ắc-quy để cấp điện cho các phụ tải ưu tiên.

Hệ thống hybrid - Giải pháp an toàn cho các phụ tải ưu tiên!

Điện năng lượng mặt trời  hybrid là giải pháp sử dụng ắc-quy để duy trì nguồn điện 24/07 cho các phụ tải ưu tiên. Sử dụng hệ thống hybrid mang lại hiệu quả kinh tế, tiện lợi khi sử dụng tuy nhiên hệ thống phức tạp, cần bảo trì bảo dưỡng thường xuyên.